Szkolenia z Pierwszej Pomocy, PPOŻ i BHP na terenie całego Śląska i nie tylko – już od 1 osoby!

kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy śląskie

P-MED

PIERWSZA POMOC

ROZPOZNANIE w Pierwszej Pomocy

Ocena sytuacji

 • Przedstaw się i zadaj pytanie świadkom zdarzenia: „Co się stało” ( nawet wtedy, kiedy widziałeś wypadek).
 • Do miejsca wypadku podejdź (nie podbiegaj), zwracaj uwagę na podłoże, po którym stąpasz (zwłaszcza przy możliwości ryzyka porażeniem prądem) oraz na to czy nic na Ciebie nie spadnie z góry.
 • Będąc przy poszkodowanym zwróć uwagę na to gdzie leży, jak jest ułożony (ewentualne deformacje ciała), co wokół niego się znajduje (narzędzia pracy).

Zapewnij bezpieczeństwo

 • Własne (bądź ostrożny w działaniu, stosuj środki ochrony osobistej- rękawiczki ochronne, maseczkę do sztucznej wentylacji, okulary ochronne, kask).
 • Poszkodowanego ( rozważ możliwość ewakuacji z miejsca niebezpiecznego).
 • Świadków zdarzenia ( rozważ możliwość ewakuacji z miejsca niebezpiecznego).
 • Miejsca wypadku (odpowiednio zasygnalizuj i oznacz miejsce zdarzenia).

Określ liczbę poszkodowanych osób

 • Orientacyjnie określ liczbę osób poszkodowanych. Między innymi od niej zależy ile osób i sprzętu  będzie Ci potrzebnych do pomocy.

Zapewnij odpowiednią liczbę sił i środków:

Potrzebne siły i środki to ludzie i sprzęt (nie koniecznie medyczny). Na miejscu wypadku wskaż odpowiednie osoby i poproś ich o wykonanie czynności, które pozytywnie wpłyną na działania ratownicze:

 • „wezwij służby ratownicze”
 • „Przynieś apteczkę”
 • „trzeba ewakuować również pozostałe osoby- zajmij się tym- wskaż drogi ewakuacji!”
 • „zapewnij jeden punkt zbiórki ewakuowanych , żeby się nie rozbiegali”
 • Wyjdź na drogę i wskaż miejsce wypadku służbą ratowniczym
 • Zawiadom kierownika/ przełożonego o wypadku

Określ mechanizm wypadku/urazu:

 • Mechanizm wypadku/ urazu pozwoli na zrozumienie jak do niego doszło (osunięcie na ziemię, upadek z wysokości, uderzenie przedmiotem, wypadek drogowy itp.)
Send message via your Messenger App