Szkolenia z Pierwszej Pomocy, PPOŻ i BHP na terenie całego Śląska i nie tylko – już od 1 osoby!

kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy śląskie
Kurs pierwszej pomocy

P-MED

Kurs kwalifikowanie pierwszej pomocy – Bielsko-Biała, Katowice

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy rrealizowane przez nas pozwalają na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

Previous
Next

Organizowane przez nasz zespół szkolenia i kursy pierwszej pomocy składają się głównie z ćwiczeń praktycznych, pozorowanych akcji ratunkowych, dlatego prosimy o ubranie się w odzież sportową. Kurs KPP nie wymaga od uczestników uprzedniego przygotowania się w sposób merytoryczny do szkoleń i kursów. Wszystko, czego potrzebujesz to pozytywne nastawienie oraz chęć zdobywania wiedzy i umiejętności. Po przeszkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu, potwierdzające zdobyte umiejętności. Uczestnicy kursów KPP kończących się egzaminem teoretyczno-praktycznym otrzymują zaświadczenie o uzyskaniu tytułu “Ratownika”.

Cel kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Celem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy jest przygotowanie osób biorących w nim udział do realizacji zadań z zakresu pierwszej pomocy w czasie trwającej akcji ratowniczej. Kurs KPP Śląsk kierujemy głównie do służb współpracujących z pogotowiem ratunkowym. Jednak nie ma ograniczeń dotyczących tego, kto może wziąć w nim udział. Zgodnie z przepisami jest to szkolenie dostępne dla każdego.

Dzięki naszym szkoleniom każdy może nauczyć się, jak udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, do czasu przekazania ich personelowi medycznemu. W każdym uczestniku kursu kształtujemy poczucie odpowiedzialności za jakość udzielanej pomocy oraz uczymy właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Dla kogo przeznaczony jest kurs KPP?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w szkoleniu KPP może wziąć udział każda osoba. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Z naszych szkoleń korzystają jednak przede wszystkim:

  • policjanci,
  • strażnicy graniczni,
  • żołnierze,
  • strażacy PSP i OSP,
  • ratownicy GOPR, WOPR i TOPR.

Uczestnictwo w takim kursie oraz zdanie egzaminu jest jednym z elementów, który pozwala na pełnienie służby w jednostkach, które współpracują z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy Bielsko-Biała i Katowice jest także sposobem na poszerzenie swoich umiejętności i wiedzy i jest skierowany do każdego.

Certyfikacja i recertyfikacja kursu KPP

Po ukończonym szkoleniu KPP i zaliczonym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat, który daje najwyższe uprawnienia udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie nieposiadającej wykształcenia medycznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, taki certyfikat jest ważny przez trzy lata od dnia jego wydania. Przed wygaśnięciem uprawnień należy podejść do szkolenia w celu recertyfikacji.

Jak wygląda szkolenie KPP?

Oprócz policjantów, żołnierzy, strażników granicznych, strażaków i ratowników, naszymi kursami KPP w Bielsku-Białej oraz w Katowicach coraz częściej zainteresowane są osoby prywatne, które mają świadomość, że nabyte kompetencje przydają się w życiu codziennym. Każdy prowadzony przez nas kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy Katowice jest podzielony na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Łączny czas trwania kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy to 66 godzin. Na zajęcia teoretyczne poświęcamy 25 godzin, a pozostałe 41 godzin to działania praktyczne. Nasze szkolenia opierają się na przedstawieniu przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów najczęściej występujących sytuacji, w których zdrowie lub życie innego człowieka może być zagrożone. Pokazujemy, jak ocenić stan osoby poszkodowanej oraz jak postępować w przypadku stwierdzenia różnego rodzaju urazów ciała. Poza wiedzą z zakresu anatomii, omawiamy również tematy związane z dezynfekcją sprzętu ratowniczego oraz obsługą urządzeń medycznych.

Szkolenia KPP dla każdego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zobowiązany jest do udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Dlatego warto skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń, które dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności do ratowania innych osób. Zastosowanie odpowiednich zasad i technik ratunkowych może znacznie zwiększyć szanse na przeżycie poszkodowanego. Wypadek może bowiem zdarzyć się wszędzie, zarówno w pracy, jak i w sklepie czy na ulicy. Prowadzimy też szkolenia BHP, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko wypadku w miejscu zatrudnienia.

Zapraszamy do skorzystania z oferty profesjonalnych kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy na Śląsku. Prowadzimy zajęcia w wielu miastach, więc każdy może skorzystać z dostępności naszych wykwalifikowanych szkoleniowców, którzy przekażą nie tylko niezbędną wiedzę, ale również pokażą, jakie techniki pierwszej pomocy należy zastosować w danych przypadkach.

 

 

Czas trwania kursu

66 godzin

OFERTA

ZOBACZ TAKŻE:

PIERWSZA POMOC

BHP

PPOZ

OFERTA

ZOBACZ TAKŻE:

PIERWSZA POMOC

BHP

PPOZ

Send message via your Messenger App