PIERWSZA

POMOC

Szkolenia z zakresu

Pierwszej Pomocy


BHP

 

Szkolenia z zakresu

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

(JUŻ WKRÓTCE)

PPOŻ

 

Szkolenia z zakresu

Ochrony Przeciwpożarowej

SZKOLENIA DLA

KAŻDEGO

Nasza firma zajmuje się  prowadzeniem szkoleń już od 2011 roku.
Specjalizujemy się w szkoleniach z Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpeiczeństwa i Higieny Pracy oraz Pierwszej Pomocy.

tel: 693-729-839
email: szkolenia.pmed@gmail.com
 

PIERWSZA POMOC

Czy byłeś kiedyś świadkiem wypadku? Czy wiedziałbyś jak pomóc osobie w stanie zagrożenia życia? Czy Twoja wiedza jest wystarczająca by uratować komuś życie? Zapraszam na szkolenie z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych oraz firm.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych postępowania w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Szkolenia są prowadzone zgodnie z najnowszymi Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015. Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie o ukończonym kursie.

Ramowy program szkolenia obejmuje:

  1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
  2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  3. Zasady udzielania pierwszej pomocy
  4. Udzielanie pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym
  5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych z użyciem AED
  6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci z użyciem AED
  7. Stany zagrażające życiu- pierwsza pomoc
              – zawał serca
              – udar mózgu
              – napad padaczkowy
              – omdlenia
               – wstrząs
               – duszność
               – cukrzyca
               – zatrucia
               – zadławienie
               – zaburzenia świadomości
  1. Urazy
                – kręgosłupa
                – oparzenia
                 – rany
                – amputacje
                – złamania
                – porażenia prądem elektrycznym
                – wypadki komunikacyjne
  1. Zakończenie działań

 

Oferujemy szkolenia 3, 6 i 8 godzinne.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Czy byłeś kiedyś świadkiem wypadku? Pamiętaj o obowiązku szkolenia pracowników!
Szkolenie wstępne bhp – zawsze przed dopuszczeniem do pracy
Szkolenie okresowe bhp – powtarzamy co

-12 miesięcy

-3 lata

-5 lat

-albo co 6 lat – w zależności od stanowiska i ilości zagrożeń.

 

  JUŻ WKRÓTCE

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pracodawca na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
(art.4 ust.1) ma obowiązek zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.