PIERWSZA

POMOC

Szkolenia z zakresu

Pierwszej Pomocy


BHP

 

Szkolenia z zakresu

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

PPOŻ

 

Szkolenia z zakresu

Ochrony Przeciwpożarowej

SZKOLENIA DLA

KAŻDEGO

Nasza firma zajmuje się  prowadzeniem szkoleń już od 2011 roku.
Specjalizujemy się w szkoleniach z Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpeiczeństwa i Higieny Pracy oraz Pierwszej Pomocy.

tel: 799 985 269
email: szkolenia.pmed@gmail.com
 

PIERWSZA POMOC

Czy byłeś kiedyś świadkiem wypadku? Czy wiedziałbyś jak pomóc osobie w stanie zagrożenia życia? Czy Twoja wiedza jest wystarczająca by uratować komuś życie? Zapraszam na szkolenie z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych oraz firm.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych postępowania w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Szkolenia są prowadzone zgodnie z najnowszymi Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015. Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie o ukończonym kursie.

Ramowy program szkolenia obejmuje:

  1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
  2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  3. Zasady udzielania pierwszej pomocy
  4. Udzielanie pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym
  5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych z użyciem AED
  6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci z użyciem AED
  7. Stany zagrażające życiu- pierwsza pomoc
              – zawał serca
              – udar mózgu
              – napad padaczkowy
              – omdlenia
               – wstrząs
               – duszność
               – cukrzyca
               – zatrucia
               – zadławienie
               – zaburzenia świadomości
  1. Urazy
                – kręgosłupa
                – oparzenia
                 – rany
                – amputacje
                – złamania
                – porażenia prądem elektrycznym
                – wypadki komunikacyjne
  1. Zakończenie działań

 

Oferujemy szkolenia 3, 6 i 8 godzinne.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Kiedy przeprowadzić szkolenie BHP

Zajmowane w zakładzie pracy stanowisko Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych-

nie rzadziej niż:

Forma szkolenia Minimalny czas trwania szkolenia
1. Pracownicy zajmujący  stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe) Raz na 1 rok Instruktaż na stanowisku pracy i wykład 8h
2. Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze Raz na 3 lata Instruktaż na stanowisku pracy i wykład 8h
3. Pracodawca oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści Raz na 5 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 16h
4. Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych. Raz na 5 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 16h
5. Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe, dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie bhp Raz na 5  lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 8h
6. Pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których nie wymieniono Raz na 6 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 8h

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pracodawca na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
(art.4 ust.1) ma obowiązek zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

KONTAKT

Email: szkolenia.pmed@gmail.com , tel: 799 985 269