Szkolenia z Pierwszej Pomocy, PPOŻ i BHP na terenie całego Śląska i nie tylko – już od 1 osoby!

email:   szkolenia.pmed@gmail.com   , tel: +48 889-666-112


PIERWSZA

POMOC

Szkolenia z zakresu

Pierwszej Pomocy


BHP

 

Szkolenia z zakresu

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

PPOŻ

 

Szkolenia z zakresu

Ochrony Przeciwpożarowej

SZKOLENIA DLA

KAŻDEGO

Nasza firma zajmuje się prowadzeniem szkoleń już od 2011 roku.
Specjalizujemy się w szkoleniach z Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Pierwszej Pomocy.
Szkolenia są prowadzone przez specjalistów ze swojej dziedziny. Tworzymy młody i chętny do współpracy zespół składający się z Ratowników Medycznych aktywnie pracujących w zespołach ratownictwa medycznego, strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, jak i inspektorów BHP. Wszyscy mamy wieloletnie doświadczenie w swojej profesji co pozwala nam prowadzić szkolenia w sposób ciekawy i profesjonalny.

tel: 889-666-112
email: szkolenia.pmed@gmail.com

 

 

mgr  Paweł Bednarczyk

Ratownik Medyczny

– praca w Zespołach Ratowniczych od 2011 roku

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

pracownik Państwowej Straży Pożarnej od 2012 roku

Specjalista ds. BHP

PIERWSZA POMOC

Czy byłeś kiedyś świadkiem wypadku? Czy wiedziałbyś jak pomóc osobie w stanie zagrożenia życia? Czy Twoja wiedza jest wystarczająca by uratować komuś życie? Zapraszam na szkolenie z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych oraz firm.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych postępowania w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Szkolenia są prowadzone zgodnie z najnowszymi Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015.

Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie o ukończonym kursie. 

Oferujemy szkolenia 3, 6 i 8 godzinne w zależności od szkolenia które Państwa interesuje:

Szkolenie kompleksowe–   szkolenie do 8 godzin zegarowych w którym porusza się wszystkie zagadnienia związane z udzielaniem Pierwszej Pomocy .

Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do udzielania Pierwszej Pomocy–    szkolenie trwa do 5 godzin zegarowych (na podstawie Działu X Kodeksu Pracy o obowiązku wyznaczenia przez Pracodawcę osoby odpowiedzialnej za udzielanie Pierwszej Pomocy w zakładzie pracy). 

Szkolenie dla pracowników oświaty –    szkolenie trwa do 4 godzin zegarowych-  każdy dyrektor placówki oświatowej ma obowiązek zapoznać pracowników z zasadami udzielania pierwszej pomocy niezależnie od stanowiska które zajmuje. (na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Szkolenie dla opiekunów dzieci do lat 3 (pediatryczne)–    do 5 godzin zegarowych. Omawiane są zagadnienia związane z udzielaniem Pierwszej Pomocy dzieciom i niemowlętom. Zalecane dla grup zawodowych takich jak: nauczyciele, nianie, opiekunki, wychowawcy itd. (na podstawie ustawy “Żłobkowej”, która informuje że pracownicy opiekujący się dziećmi do lat 3, zobligowani są do odświeżania wiedzy z Pierwszej Pomocy co 2 lata)

Szkolenie dla seniorów– do 5 godzin zegarowych. Szkolenie dedykowane opiekunom osób starszych. Zwracamy uwagę na stany bezpośredniego zagrożenia życia, prowadzenie resuscytacji jak i prawidłowe przekładanie pacjentów niesamodzielnych (przenoszenie z wózka na łóżko, pionizowanie, zmiana pozycji na łóżku itd.) Dedykowane opiekunkom medycznym, osobom które opiekują się seniorami).

Szkolenie teoretyczne–   do 3 godzin zegarowych. 

Dni Bezpieczeństwa–    rozstawienie stanowiska Pierwszej Pomocy oraz szkolenie osób biorących udział w imprezie (bez wystawiania zaświadczeń)

tel: 889-666-112
email: szkolenia.pmed@gmail.com

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Kiedy przeprowadzić szkolenie BHP

Zajmowane w zakładzie pracy stanowisko

Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych-

nie rzadziej niż:

Forma szkolenia Minimalny czas trwania szkolenia
1. Pracownicy zajmujący  stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe) Raz na 1 rok Instruktaż na stanowisku pracy i wykład 8h
2. Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze Raz na 3 lata Instruktaż na stanowisku pracy i wykład 8h
3. Pracodawca oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści Raz na 5 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 16h
4. Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych. Raz na 5 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 16h
5. Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe, dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie bhp Raz na 5  lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 8h
6.

Pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których nie wymieniono

 

Raz na 6 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 8h

tel: 889-666-112
email: szkolenia.pmed@gmail.com

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pracodawca na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
(art.4 ust.1) ma obowiązek zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Tematy szkolenia: 

 • organizacja ochrony przeciwpożarowej,
 • zadania i obowiązki właścicieli obiektów w zakresie zapobiegania pożarom,
 • zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
 • zagrożenie pożarowe obiektu,
 • zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru,
 • ogólne zasady prowadzenia akcji ratowniczej,
 • środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiekcie,
 • ewakuacja ludzi i mienia.
 • organizacja i sposoby prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia z obiektów o różnej specyfice użytkowania,
 • podstawowe środki zabezpieczenia ludzi i mienia,
 • zasady poruszania się w strefie zadymienia pojedynczych osób oraz grupy osób.

Czas trwania:
Szkolenie trwa 4 godziny podczas których uczestnik bierze udział w cyklu wykładów.

Szkolenia z możliwością przeprowadzenia ćwiczeń z użycia gaśnic proszkowych 1kg, 2kg i 4kg.

tel: 889-666-112
email: szkolenia.pmed@gmail.com

KONTAKT

Email: szkolenia.pmed@gmail.com , tel: +48 889666112

“P-med” Bednarczyk Paweł
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Kolejowa 6/1
NIP: 627-261-65-57
REGON: 241978590
Tel: 889-666-112
FB: /pmed.szkolenia/
www.p-med.pl

 • OPINIE

  REFERENCJE

    Mam przyjemność zarekomendować Pana Pawła Bednarczyk, właściciela Firmy „P-med.”, jako profesjonalnego i kompetentnego trenera.   Pan Paweł Bednarczyk na zlecenie Straży Miejskiej w Chorzowie w miesiącu maju przygotował i zrealizował szkolenie pn.: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna dla 26-ciu pracowników.   Instruktor był zaangażowany i prowadził zajęcia dynamicznie- angażując uczestników Do aktywnego udziału w szkoleniu. Nieszablonowe, skuteczne rozwiązania proponowane przez Pana Pawła są godne polecenia, zaś pasja jaką prowadzi szkolenia jest tego dodatkowym atutem. Wszyscy uczestnicy zgodnie potwierdzili, iż zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić osobę Pana Pawła Bednarczyk jako rzetelnego, odpowiedzialnego i co najważniejszej kompetentnego partnera w prowadzeniu szkoleń. Jestem przekonana, ze firma „P-med” sprosta wymaganiom wszystkich osób, chcących podnieść swoją wiedzę oraz pewność podczas udzielania pierwszej pomocy.

  Izabela Jaron,
  Komendant Straży Miejskiej w Chorzowie

 • OPINIE

  REFERENCJE

    Pan Paweł Bednarczyk w okresie listopada 2018 r. z profesjonalizmem prowadził szkolenie Z zakresu „Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” dla pracowników naszego żłobka, pełniących opiekę nad dziećmi do lat 3, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 z późn. zm. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Podczas szkolenia, jak również na etapie zamówienia formy szkolenia, Pan Paweł Bednarczyk ratownik medyczny wykazał się osobą kompetentną, o wysokiej kulturze osobistej i z poczuciem humoru, a także konsekwentną. Szkolenie przebiegło w przyjaznej atmosferze, wyło w 100% efektywne w pozyskaniu wiedzy i dobrego treningu w celu wyćwiczenia prawidłowego zachowania w przypadkach zagrożenia życia, w stanach nagłych, z poszkodowanym urazowym, noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych. Rekomendujemy formy szkolenia prowadzone przez Pana Pawła Bednarczyka, jako kompetentnego i odpowiedzialnego partnera do współpracy w zakresie szkoleń.   Życzymy powodzenia 🙂  

  Sonia Trenda,
  Kierownik

 • OPINIE

  LIST REFERENCYJNY

  Firma ,,P-Med" Paweł Bendarczyk z Siemianowic Śląskich przeprowadziła w okresie od listopada do grudnia 2018 roku Program edukacyjny z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej wraz z elementami postępowania w urazach, szkoląc młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Gliwickiego. Zarówno forma szkolenia jak i zakres tematyczny zostały dobrane do potrzeb młodzieży i były w pełni zgodne z naszymi oczekiwaniami. Instruktorzy, prowadzący zajęcia przekazali swoją wiedzę w sposób budzący uznanie w oczach pedagogów i zainteresowanie młodzieży. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dobór szerokiego wachlarza proponowanych form realizacji szkolenia, wykraczający poza typową formę szkolenia. Ćwiczenia dydaktyczne przeprowadzone były w formie symulowanych zdarzeń z użyciem wysokiej klasy sprzętu dydaktycznego, umożliwiającym realistyczną symulację wszystkich stanów zagrożenia życia oraz wykonywanie czynności ratujących życie. Kadra instruktorów prowadzących zajęcia, to ludzie z doświadczeniem- praktycy, którzy swoją wiedzę i doświadczenie przekazali młodzieży z prawdziwą pasją i ogromnym zaangażowaniem, która bardzo pozytywnie została oceniona przez samych uczestników. To właśnie zaangażowanie oraz wysokie umiejętności w przekazywaniu wiedzy młodzieży biorącej udział w szkoleniu dają najwyższą ocenę Firmie. Z pełnym przekonaniem rekomenduję szkolenia prowadzone w zakresie tematycznym przez Firmę "P-Med" Paweł Bednarczyk z Siemianowic Śląskich jako rzetelnego i profesjonalnego partnera zachowującego wysokie standardy w swojej działalności.

  Adam Wojtowicz,
  WICESTAROSTA GLIWICKI

 • OPINIE

  LIST REFERENCYJNY

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie potwierdza, że "P-med and net" Bednarczyk Paweł, ul. Kolejowa 6 lok 1, 41-100 Siemianowice Śląskie w terminie 16.07-28.09.2018 r. przeprowadził 8-godzinne szkolenie w podziale na grupy łącznie 115 pracowników w zakresie "Szkolenie dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach". Realizacja szkolenia została dostosowana do naszych oczekiwań i została zgodnie z obowiązującym programem. Badania ankietowe- wewnętrzna karta oceny szkolenia przez uczestnika szkolenia  i Naczelnika Sekcji, w której zatrudnieni są pracownicy szkoleni były podstawą wystawienia niniejszego listu referencyjnego. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili organizację szkolenia, poziom merytoryczny zajęć oraz doświadczenie i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności praktycznych. Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymali właściwe materiały oraz zdobywali wiedzę i nabywali umiejętności prz użyciu stosownych środków do zajęć praktycznych w tym zakresie. Potwierdzamy rzetelne wykonanie szkolenia przez "P-med and net" Bednarczyk Paweł, ul. Kolejowa 6 lok. 1, 41-100 Siemianowice Śląskie.  

  Dominikowska-Futoma Anna,
  Dział Pracowniczy, Organizacji, Ochrony Informacji oraz Obronnych i Kryzysowych

 • OPINIE

  REFERENCJE

  Polecamy współpracę w szkoleniach pierwszej pomocy przedmedycznej z Firmą "P-med" Bednarczyk Paweł Szkolenia z Pierwszej Pomocy, PPOŻ i BHP.   Szkolenie odbyło się punktualnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem a wiedza została przekazana w sposób przystępny dla opiekunek wraz z pokazem i aktywnymi ćwiczeniami. Firma godna zaufania i polecenia ! Zarówno organizacja, przebieg szkolenia, jak i zdobyte przez uczestników kwalifikacje pozwalają na pozytywną ocenę Firmy.    

  Danuta Bochenek,
  Dyrektor Żłobka Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

 • OPINIE

  REFERENCJE

   

  Firma „P-med” Paweł Bednarczyk z siedzibą firmy w Siemianowicach Śląskich świadczyła na rzecz Klubu Malucha Wspaniałe Chwile, usługi szkoleniowe z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla naszych pracowników. Firma sporządziła ofertę, dostosowaną do naszych wymagań, charakteru wykonywanej pracy, oraz wykazała dużą wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu takiego typu szkoleń. „P-med” Paweł Bednarczyk to profesjonalna firma z dużym doświadczeniem, która wywiązała się wzorcowo z powierzonej zadań. W zakresie zrealizowanej usługi jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z „P-med” Paweł Bednarczyk jako solidnymi i rzetelnymi partnerami z którego usług jeszcze skorzystamy.

   

  Anita Rojek,
  Klub Malucha

 • OPINIE

  REFERENCJE

           W imieniu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jaworznie jako dyrektor potwierdzam, że firma "P-med" Bednarczyk Paweł ,41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Kolejowa 6/1 W dniu 29 sierpnia 2018r. przeprowadziła szkolenie rady pedagogicznej naszego ośrodka  w  zakresie I pomocy przedmedycznej. Rekomendując firmę "P-med" Bednarczyk Paweł 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Kolejowa 6/1 jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego przeprowadzenia szkolenia na w/w temat. Doświadczony prowadzący oraz demonstrowane pomoce i wzorowa organizacja gwarantują wysoki poziom wykonania szkolenia. Firma jest godna polecenia przy realizacji zadań szkoleniowych z zakresu I pomocy przedmedycznej.  

  mgr inż. Jerzy Tomczyk,
  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworznie

 • OPINIE

  DYPLOM

  P-med & net

  Paweł Bednarczyk

  Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwość

  i wsparcie finansowe przekazane na zorganizowanie

  wyjazdu wakacyjnego 2018 dla podopiecznych

  Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Świętochłowicach.

  Niech dobro okazane zaowocuje następnym dobrem

  i sprzyja osobistemu szczęściu, radości i powodzeniu.

  Dorota Juszczak,
  Prezes fundacji

 • OPINIE

  DYPLOM

  Dla

  "P-med and Net" Paweł Bednarczyk

  Dyrekcja, dzieci i Grono Pedagogiczne

  składają serdeczne podziękowania

  za zaangażowanie w życie Przedszkole,

  życzliwość i współpracę, jednocześnie życząc

  wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

   

  mgr Urszula Kacprzak,
  Dyrektor

 • OPINIE

  PODZIĘKOWANIE

  dla firmy

  P-MED

  Partnera projektu

  Akademia

  Przedsiębiorczości

  za życzliwość i wkład wniesiony

  w realizację V edycji Akademii Przedsiębiorczości,

  a tym samym w rozwój i edukację najmłodszej części

  społeczności naszego miasta.

  Rafał Piech,
  Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

 • OPINIE

  REFERENCJE

  Firma STRABAG Infrastruktura Południe (wcześniej: Heilit+Woerner) Sp. z o.o. zaświadcza, że Firma „P-med and net” Paweł Bednarczyk z siedzibą w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Kolejowa 6/1, w okresie od marca do maja 2018 r. zrealizowała następujące usługi:
  • Profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
  • Pokaz w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
  Szkolenie i pokaz przeprowadzone zostały w formie warsztatów, co spowodowało ogromne zainteresowanie tematem. Zastosowane metody i udostępnione wyposażenie do symulacji podczas szkolenia, skutecznie zachęcały uczestników do aktywności i zaangażowania. Szkolenia prowadzone były przez wykwalifikowanego trenera zgodnie z obowiązującymi przepisami. Polecamy firmę „P-med. And net” Bednarczyk Paweł jako gwaranta profesjonalnych i niezawodnych usług.

  Filip Bacik,
  Dyrektor Kontraktu

 • OPINIE

  REFERENCJE

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie poświadcza, że Firma szkoleniowa "P-Med" Pan Paweł Bednarczyk z siedzibą 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Kolejowa 6/1 przeprowadziła w dniu 22.05.2018 r. na terenie Ośrodka szkolenie z zakresu "Pierwsza Pomoc Przedmedyczna". Sposób przeprowadzenia szkolenia świadczył o dużej wiedzy merytorycznej i doświadczeniu prowadzącego szkolenie. Ważnym elementem szkolenia były zajęcia praktyczne, które pozwoliły na zdobycie umiejętności niezbędnych podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. MOPS Będzin poświadcza, że szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny i z należytą starannością.  

  Patrycja Gruca-Hołota,
  Dyrektor

 • OPINIE

  REFERENCJE

  W imieniu własnym jak i pracowników firmy BMZ Poland Sp. z o.o. pragnę podziękować za przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób. Jestem pod wrażeniem fachowej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej Pana Pawła Bednarczyka. Zajęcia były przeprowadzone w sposób ciekawy, żaden z pracowników nie okazywał znudzenia. Liczne filmy i zajęcia wyświetlane przez Pana Pawła podczas szkolenia w bardzo wyraźny i prosty sposób pozwalały na przyswojenie wiedzy teoretycznej. Każdy z uczestników z wielką chęcią brał udział w zajęciach praktycznych, które były pokazywane przez Pana Pawła w prosty a zarazem ciekawy sposób. Wszyscy pracownicy byli zadowoleni z formy szkolenia. Mogę polecić firmę P-MED, z którą na pewno będziemy kontynuować współpracę.

  Inspektor ds. BHP Damian Osojca,
  BMZ Poland Sp. z o.o.

 • OPINIE

  REFERENCJE

  Uprzejmie informujemy, że firma P-MED z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przeprowadziła kurs: „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” dla pracowników naszej firmy w terminie 03.11.2017-05.11.2017 roku. Firma P-MED zrealizowała kurs w sposób godny polecenia. Podczas szkolenia wykorzystano profesjonalne środki audiowizualne, sprzęt do szkoleń, taki jak: fantom dziecka, niemowlęcia i dorosłego do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, maseczki do prowadzenia RKO, torba ratownika, która pomaga podczas symulacji stanów nagłych. Z pewnością można polecić firmę P-MED jako realizatora szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy.

  Wioletta Bartosińska,
  ZDROWIE-NET

 • OPINIE

  PODZIĘKOWANIA

  Wyrażamy ogromną wdzięczność za okazaną pomoc w dofinansowaniu wyjazdu wakacyjnego do Białki Tatrzańskiej dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Świętochłowicach. Życzymy wielu sukcesów, powodzenia i wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń  

  Dorota Juszczak,
  Fundacja Sfinks

 • OPINIE

  LIST REFERENCYJNY

  Firma BHP POINT z siedzibą w Rudzie Śląskiej ma przyjemność współpracować z P-MED. Paweł Bednarczyk w zakresie szkoleń specjalistycznych tj. szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki dobrej współpracy zostało przeszkolonych ponad 40 osób.   Pragniemy podkreślić zaangażowanie podwykonawcy w wykonywaną pracę. Firma P-MED. Wywiązuje się ze swoich zadań rzetelnie i terminowo. Z całą pewnością możemy polecić firmę P-MED. Jako partnera biznesowego z którego będą Państwo zadowoleni.

   

  Joanna Franosz,
  BHP POINT

 • OPINIE

  REFERENCJE

  Mieliśmy przyjemność współpracować z firmą P-MED. W ramach zorganizowanego kursu pierwszej pomocy. Reprezentujący firmę Pan Paweł Bednarczyk wykazał się najwyższym poziomem profesjonalizmu, co skutkowało znacznym podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności naszych pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy, jak również spowodowało ogólny wzrost zainteresowania tematem bezpieczeństwa w naszej firmie. Firma P-MED. Koncentruje się w ramach kursu głównie na praktyce, co zostało bardzo pozytywne ocenione przez naszych pracowników.  

  Aneta Szczepanik,
  TADMAR

 • OPINIE

  REFERENCJE

  Pan Paweł Bednarczyk w październiku 2016 roku przeprowadził dla 69 naszych pracowników szkolenia z zakresu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, zorganizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach- Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu.   Szkolenia przygotowane były profesjonalnie i rzetelnie, prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy polecić usługi szkoleniowe świadczone przez  Pana Pawła Bednarczyka.

  Grzegorz Śmietanka,
  VIA4

 • OPINIE

  LIST REFERENCYJNY

  Niniejszym listem rekomendujemy firmę P-MED. Bednarczyk Paweł z siedzibą w Siemianowicach Śląskich jako profesjonalnego, rzetelnego i solidnego organizatora szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Zorganizowane na zlecenie naszej firmy szkolenia, zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny przez osobę z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Obejmowały teorię z prezentacją multimedialną i praktykę na fantomie. Kursy z pierwszej pomocy zostały przeprowadzone zgodnie z najnowszymi wytycznymi. Profesjonalizm i rzetelna współpraca z firmą P-MED., zarówno na poziomie organizacji szkolenia jak i sam sposób jego przeprowadzenia pozwala nam ocenić tę firmę jako godna polecenia.

     

  Piotr Laszczak,
  PRYMUS- Ośrodek Szkoleniowy

 • OPINIE

  REFERENCJE

  Pan Paweł Bednarczyk w 2016 roku przeprowadził 7 szkoleń z zakresu „Pierwsza pomoc przedmedyczna: zorganizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu oraz 2 szkolenia w w/w zakresie w 2017r.   Zajęcia na szkoleniach zostały przeprowadzone przez Pana Pawła Bednarczyka w sposób profesjonalny z wykorzystanie, odpowiedniego sprzętu specjalistycznego oraz prezentacji multimedialnych. Umiejętności pedagogiczne, wysoki poziom  wiedzy merytorycznej i bogaty zestaw materiałów szkoleniowych gwarantuje wysoki poziom szkolenia. Ponadto cenimy zaangażowanie i indywidualne podejście do słuchaczy potwierdzone również wysoką oceną wyrażaną w ankietach ewaluacyjnych po zakończonym szkoleniu.   CKZ Sosnowiec ceni współpracę z Panem Pawłem Bednarczykiem oraz może polecić usługi szkoleniowe przez niego świadczone.

  Jolanta Głośny,
  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Sosnowiec

 • OPINIE

  REFERENCJE

  Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu poświadcza, iż w okresie od 17.11.2014r. do 08.09.2017r. Pan Paweł Bednarczyk przeprowadził 27 szkoleń z zakresu „Pierwszej pomocy przedmedycznej”.   Wszyscy uczestnicy szkoleń bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu trenera Pawła Bednarczyka. Na zajęciach panowała bardzo dobra, sprzyjająca nauce atmosfera, dzięki temu uczestnicy warsztatów bardzo dużo się nauczyli. Jego wiedza, doświadczenie i sposób prowadzenia zajęć umożliwia aktywne uczestnictwo w warsztatach.   Z pełnym przekonaniem możemy polecić Pana Pawła Bednarczyka jako profesjonalnego trenera z zakresu szkolenia „Pierwszej pomocy przedmedycznej”.

  mgr Michalina Gajda,
  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Bytom

 • OPINIE

  REFERENCJE

  Niniejszym rekomendujemy firmę P-MED, Pana Pawła Bednarczyka jako wysoce profesjonalnego organizatora szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.   Szkolenia zamknięte zorganizowane na potrzeby firmy MOSTOSTAL PROJEKT s.c. zostało Przeprowadzone bardzo profesjonalnie.   Trener wykazał się wielką wiedzą oraz doświadczeniem, zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy, interaktywny sposób pozwalający uczestnikom nabyć rzetelną wiedzę i w rzeczywistości Podnieść swoje kwalifikacje.   Firma P-MED. Jest bardzo dobrym partnerem do realizacji szkoleń z pierwszej pomocy, też dlatego z przyjemnością udzielam jej rekomendacji.   Z poważaniem Właściciel

  Rafał Oleksiak,
  MOSTOSTAL S.C.

 • OPINIE

  REFERENCJE

  Firma P-MED w dniu 18/19 stycznia 2017 roku przeprowadziła w naszej firmie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Reprezentujący firmę szkoleniową Pan Paweł Bednarczyk wzorowo poradził sobie z połączeniem części teoretycznej z praktyczną, co sprzyjało utrwaleniu zdobytej wiedzy. Wyrażam nadzieję, iż życie nie dostarczy nam okazji do wykorzystania w praktyce umiejętności zdobytych podczas szkolenia. Uważam jednak, iż w razie konieczności, każdy uczestnik sprosta sytuacji i będzie potrafił udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia innego człowieka. Z pełną odpowiedzialnością polecam firmę P-MED.

  mgr Monika Niszczuk,
  Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

 • OPINIE

  PODZIĘKOWANIA

  GUMISIOWE PRZEDSZKOLE

  Szkłada serdecznie podziękowania

  dla

  "P-med" Bednarczyk Paweł

  Za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych przybliżających dzieciom

  z gr. "Jagódki", specyfikację pracy ratownika medycznego, poznanie elementarnych zasad postępowania przy wypadkach oraz udzielanie pierwszej pomocy.

  mgr Jolanta Molenda,
  Gumisiowe Przedszkole

Firmy które nam zaufały

ROZPOZNANIE- wstęp do Pierwszej Pomocy

ROZPOZNANIE w Pierwszej Pomocy a) Ocena sytuacji: Przedstaw się i zadaj pytanie świadkom zdarzenia: „Co się stało” ( nawet wtedy, kiedy widziałeś wypadek). Do miejsca wypadku podejdź (nie podbiegaj), zwracaj uwagę na podłoże, po którym stąpasz (zwłaszcza przy możliwości ryzyka porażeniem prądem) oraz na to czy nic na Ciebie nie spadnie z góry. Będąc przy poszkodowanym zwróć uwagę na to gdzie leży, jak jest ułożony (ewentualne deformacje ciała), co wokół niego się znajduje (narzędzia pracy). b) Zapewnij bezpieczeństwo: Własne (bądź ostrożny w działaniu, stosuj środki ochrony osobistej- rękawiczki ochronne, maseczkę […]

POZYCJA BEZPIECZNA NA BOKU- pierwsza pomoc

POZYCJA BEZPIECZNA NA BOKU- pierwsza pomoc Jeśli osoba poszkodowana jest nieprzytomna, ma zachowany prawidłowy oddech i nie podejrzewa się u niej urazów ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej, ułatwi jej proces oddychania oraz zabezpieczy przed zadławieniem wymiocinami lub innymi wydzielinami. Ułóż rękę poszkodowanego bliższą tobie w zgięciu 90 stopni w stawie łokciowym (dłoń powinna być skierowana ku górze). Dalsze ramię przełóż w poprzek klatki piersiowej poszkodowanego. Grzbiet jego ręki przytrzymaj przy jego policzku. Drugą ręką chwyć dalszą kończynę tuż powyżej kolana i pociągnij ją ku górze tak, aby nie odrywać stopy […]

CUKRZYCA- pierwsza pomoc

CUKRZYCA- pierwsza pomoc a) Objawy zbyt niskiego poziomu cukru (hipoglikemia) Uczucie głodu Drżenie mięśni Pobudzenie lub utrudniony kontakt Niepokój Bladość Osłabienie Utrata pamięci Pierwsza pomoc polega na podaniu czegoś słodkiego do wypicia bądź zjedzenia, lecz tylko we wczesnym stadium, by nie doprowadzić do zadławienia lub zakrztuszenia. b) Objawy zbyt wysokiego poziomu cukru (hiperglikemia); Uczucie pragnienia Wzmożone oddawanie moczu Utrudniony kontakt / senność Bóle głowy Niewyraźne widzenie Zmęczenie Problemy z koncentracją Pacjenci mogą być pobudzeni a wręcz agresywni. Gdy nie mamy pewności czy mamy do czynienia z niską zawartością glukozy czy […]

Wypadki komunikacyjne- pierwsza pomoc

Działania podczas wypadku komunikacyjnego a) Zabezpieczenie miejsca wypadku: -Ustaw pojazd w taki sposób, by był widoczny i zabezpieczał miejsce wypadku przed najechaniem na nie przez inny pojazd, koła skieruj w kierunku pobocza -Zaciągnij hamulec ręczny -Włącz światła awaryjne -Ustaw trójkąty ostrzegawcze -Włóż kamizelkę ostrzegawczą -Użyj sygnałów świetlnych by ostrzec innych (latarka, lampa) b) Podejście do pojazdu uczestniczącego w wypadku: -Sprawdź czy jest bezpiecznie -Sprawdź czy w okolicy wraku nie ma poszkodowanych -Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyki ze stacyjki -Zaciągnij hamulec ręczny -Sprawdź czy wewnątrz pojazdu nie ma innych zagrożeń c) […]

Sprzęt do nauki Pierwszej Pomocy

Poniżej opisany sprzęt jest do dyspozycji kursantów podczas każdych szkoleń z Pierwszej Pomocy organizowanych przez firmę P-MED  Szkolenia z Pierwszej Pomocy, PPOŻ i BHPTel: 889-666-112email: szkolenia.pmed@gmail.comhttps://www.facebook.com/pmed.szkolenia/

Testy antygenowe

Test Antygenowy:Koszt wykonania badania od 120 złWynik w 15 min.Możliwość otrzymania wyniku w języku polskim, angielskim lub niemieckim (w cenie). Testy antygenowe są rekomendowane przez WHO, co pozwala posługiwać się wynikiem za granicą np. przy wyjeździe do Niemiec, Włoch, Austrii WHO rekomenduje stosowanie szybkich testów antygenowych, które spełniają następujące kryteria: czułość ≥80% i specyficzność ≥97% w porównaniu do metody PCR, w przypadku braku dostępności metody PCR lub w sytuacji, gdy wydłużony czas oczekiwania na wynik zmniejsza lub wyklucza przydatność kliniczną testu.Do każdego badania wystawione jest zaświadczenie, które jest honorowane przez […]

Szkolenia z Pierwszej Pomocy  Katowice, Chorzów, Sosnowiec, Gliwice, Będzin, Tychy, Siemianowice Śląskie, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Pyskowice, Ruda Śląska, Bytom, Zabrze, Mysłowice, Tychy, Strzelce Opolskie, Opole, Częstochowa, Pyrzowice, Zawiercie, Kraków, Oświęcim, Kędzierzyn Koźle,  Siewierz, Żory, Rybnik, Wodzisław Śląski, Wisła, Szczyrk, Bielsko Biała, Wadowice, Olkusz.