Szkolenia z Pierwszej Pomocy, PPOŻ i BHP na terenie całego Śląska i nie tylko – już od 1 osoby!

kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy śląskie

SZKOLENIE BHP

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BHP

Szkolenia BHP – Bielsko-Biała, Katowice

Szkolenie BHP Bielsko-Biała to zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pozwalający zdobyć lub utrwalić dotychczasową wiedzę na temat obowiązujących na danym stanowisku pracy przepisów BHP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pracodawca musi przeprowadzić szkolenie wstępne dla osób nowozatrudnionych oraz okresowe dla pracowników z określonym stażem.

Obowiązek zapewnienie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy, który może przeprowadzać je samodzielnie lub zlecić instruktorowi BHP. Prowadzimy szkolenia BHP w Bielsku-Białej oraz w Katowicach, dając możliwość zdobycia wiedzy w krótkim czasie, przekazanej przez najlepszych specjalistów.

Nasza oferta to kursy BHP Katowice polegające na:

  • szkoleniu wstępnym BHP, które odbywa się przed przystąpieniem pracownika do pracy i jest ważne maksymalnie 12 miesięcy, a w przypadku osób zajmujących stanowiska kierownicze – 6 miesięcy,
  • szkoleniu okresowym BHP, gdzie pierwszy kurs odbywa się przed wygaśnięciem ważności szkolenia wstępnego.

Szkolenie wstępne prowadzimy w dwóch częściach, z których pierwsza to instruktaż ogólny, którego celem jest zapoznanie się z przepisami kodeksu pracy, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminem wewnątrzzakładowym danej firmy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Druga cześć kursu to zajęcia praktyczne, podczas których przekazujemy wiedzę związaną z obsługą sprzętu i urządzeń, z którego pracownicy będą korzystać. W tracie trwania szkolenia każdy uczestnik dowiaduje się również, jakie zagrożenia mogą go spotkać w pracy i w jaki sposób powinien się przed nimi chronić. Częstotliwość okresowych szkoleń BHP zależy od wykonywanego zawodu.

Jak wyglądają kursy BHP?

Podczas każdego kursu BHP w Katowicach, Bielsku-Białej lub inny mieście na Śląsku nasi kursanci aktualizują i uzupełniają wiedzę oraz umiejętności w zakresie:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom,
  • przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa.

Zwracamy również uwagę na eliminowanie lub ograniczanie czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników. Uczymy, jak ustalać przyczyny wypadków i chorób zawodowych. Przeprowadzamy też kursy pierwszej pomocy, przydatne zarówno w życiu codziennym, jak i w miejscu pracy.

Szkolenia BHP z nami to najlepsza inwestycja w pracownika

Podczas realizacji każdego szkolenia BHP wykorzystujemy profesjonalne i zrozumiałe dla każdego uczestnika kursu środki dydaktyczne. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy z pewnością przyda się każdemu nie tylko w pracy, ale również w życiu codziennym. Dlatego ważne jest, aby ją zdobyć od wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie.

Prowadzone przez nas zajęcia to nie tylko same zagadnienia teoretyczne, ale przede wszystkim przekazywanie umiejętności i wzorce reakcji na zagrożenia. Na podstawie przeżytych wypadków nasi szkoleniowcy omawiają poszczególne zdarzenia, pokazując, jak można było uniknąć zagrożenia. Ich wiedza i wieloletnie doświadczenie są gwarancją profesjonalnie przeprowadzonego szkolenia i przekazania w przyjemny sposób wiedzy, która może okazać się przydatna w każdym momencie naszego życia.

Zajmowane w zakładzie
pracy stanowisko
Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych
- nie rzadziej niż:
Forma
szkolenia
Minimalny czas
trwania szkolenia
Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe)Raz na 1 rokInstruktaż na stanowisku pracy i wykład8h
Pracownicy zajmujący stanowiska robotniczeRaz na 3 lataInstruktaż na stanowisku pracy i wykład8h
Pracodawca oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziściRaz na 5 latKurs, seminarium, samokształcenie kierowane16h
Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych.Raz na 5 latKurs, seminarium, samokształcenie kierowane16h
Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe, dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie bhpRaz na 5 latKurs, seminarium, samokształcenie kierowane8h
Pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których nie wymienionoRaz na 6 latKurs, seminarium, samokształcenie kierowane8h

OFERTA

ZOBACZ TAKŻE:

PIERWSZA POMOC

KPP

PPOZ

OFERTA

ZOBACZ TAKŻE:

PIERWSZA POMOC

KPP

PPOZ

Send message via your Messenger App