Szkolenia z Pierwszej Pomocy, PPOŻ i BHP na terenie całego Śląska i nie tylko – już od 1 osoby!
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy śląskie

SZKOLENIE BHP

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BHP

Kiedy przeprowadzić szkolenie BHP

Zajmowane w zakładzie
pracy stanowisko
Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych
- nie rzadziej niż:
Forma
szkolenia
Minimalny czas
trwania szkolenia
Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe)Raz na 1 rokInstruktaż na stanowisku pracy i wykład8h
Pracownicy zajmujący stanowiska robotniczeRaz na 3 lataInstruktaż na stanowisku pracy i wykład8h
Pracodawca oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziściRaz na 5 latKurs, seminarium, samokształcenie kierowane16h
Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych.Raz na 5 latKurs, seminarium, samokształcenie kierowane16h
Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe, dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie bhpRaz na 5 latKurs, seminarium, samokształcenie kierowane8h
Pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których nie wymienionoRaz na 6 latKurs, seminarium, samokształcenie kierowane8h

OFERTA

ZOBACZ TAKŻE:

PIERWSZA POMOC

KPP

PPOZ

OFERTA

ZOBACZ TAKŻE:

PIERWSZA POMOC

KPP

PPOZ

facebook
Send message via your Messenger App
error: Alert: Strona chroniona!