Szkolenia z Pierwszej Pomocy, PPOŻ i BHP na terenie całego Śląska i nie tylko – już od 1 osoby!
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy śląskie

KURS OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

P-MED

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pracodawca na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (art.4 ust.1) ma obowiązek zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
Previous
Next

Tematy Szkolenia

 • organizacja ochrony przeciwpożarowej,
 • zadania i obowiązki właścicieli obiektów w zakresie zapobiegania pożarom,
 • zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
 • zagrożenie pożarowe obiektu,
 • zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru,
 • ogólne zasady prowadzenia akcji ratowniczej,
 • środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiekcie,
 • ewakuacja ludzi i mienia.
 • organizacja i sposoby prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia z obiektów o różnej specyfice użytkowania,
 • podstawowe środki zabezpieczenia ludzi i mienia,
 • zasady poruszania się w strefie zadymienia pojedynczych osób oraz grupy osób.

Czas trwania:

Szkolenie trwa 4 godziny podczas których uczestnik bierze udział w cyklu wykładów.

Szkolenia z możliwością przeprowadzenia ćwiczeń z użycia gaśnic proszkowych 1kg, 2kg i 4kg.

OFERTA

ZOBACZ TAKŻE:

PIERWSZA POMOC

KPP

BHP

OFERTA

ZOBACZ TAKŻE:

PIERWSZA POMOC

KPP

BHP

facebook
Send message via your Messenger App
error: Alert: Strona chroniona!