Szkolenia z Pierwszej Pomocy, PPOŻ i BHP na terenie całego Śląska i nie tylko – już od 1 osoby!

kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy śląskie

KURS OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

P-MED

Szkolenia PPOŻ. – Bielsko-Biała, Katowice

Pracodawca na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (art.4 ust.1) ma obowiązek zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
Previous
Next

Tematy Szkolenia

 • organizacja ochrony przeciwpożarowej,
 • zadania i obowiązki właścicieli obiektów w zakresie zapobiegania pożarom,
 • zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
 • zagrożenie pożarowe obiektu,
 • zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru,
 • ogólne zasady prowadzenia akcji ratowniczej,
 • środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiekcie,
 • ewakuacja ludzi i mienia.
 • organizacja i sposoby prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia z obiektów o różnej specyfice użytkowania,
 • podstawowe środki zabezpieczenia ludzi i mienia,
 • zasady poruszania się w strefie zadymienia pojedynczych osób oraz grupy osób.

Cel szkolenia PPOŻ. Śląsk

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom. Dlatego każda zatrudniana osoba powinna przejść nie tylko szkolenie BHP, ale również przeciwpożarowe.

Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, właściciel lub użytkownik obiektu ma obowiązek zabezpieczenia przed zagorzeniem pożarowym. Działanie to obejmuje:

 • dbanie o budynek, który musi spełniać określone normy oraz wymagania przeciwpożarowe,
 • wyposażenie w sprawnie działające urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze,
 • zagwarantowanie możliwości ewakuacji oraz przygotowanie budynku do prowadzenia akcji gaśniczej.

Aby cały system funkcjonował poprawnie, konieczne jest zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenie metod postępowania w razie zagrożenia.

Każde szkolenie PPOŻ. Śląsk dostosowujemy do specyfiki zakładu pracy oraz zapoznajemy pracowników z przepisami i instrukcjami przeciwpożarowymi obowiązującymi w danym miejscu.

Na czym polegają szkolenia PPOŻ.?

Prowadzone przez nas szkolenia PPOŻ. Bielsko-Biała to nie tylko przekazywanie teorii, ale przede wszystkim działania praktyczne, prowadzone w sposób, który zaciekawi każdego uczestnika kursu. Zakres tematyki szkoleń przeciwpożarowych obejmuje:

 • przeprowadzenie sprawnej ewakuacji,
 • przeszkolenie z zakresu używania obowiązującego sprzętu PPOŻ., znajdującego się na wyposażeniu przedsiębiorstwa i dostosowanych do jego specyfiki,
 • oznakowanie przeciwpożarowe oraz procedury alarmowe,
 • sporządzanie instrukcji przeciwpożarowej,
 • omówienie przyczyn i źródeł pożarów oraz sposobów ich zapobieganiu.

Naszych kursantów szkolimy również z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru. Prowadzimy bowiem kurs pierwszej pomocy.

Szkolenia PPOŻ. Katowice są przeprowadzane przez wykwalifikowanych oraz doświadczonych instruktorów. Przygotowujemy i w ciekawy sposób przekazujemy zagadnienia z karesu PPOŻ. w dowolnej branży.

Stałym punktem każdego prowadzonego przez nas szkolenia PPOŻ. jest zapoznanie uczestników z instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla danego obiektu. Stawiamy również na zajęcia praktyczne, podczas których pracowników zapoznajemy dokładnie z miejscem pracy oraz zagrożeniami, jakie mogą w nim wystąpić. W trakcie szkolenia przeciwpożarowego zaznajamiamy wszystkich kursantów z drogami ewakuacyjnymi oraz ze sprzętem przeciwpożarowym i gaśnicami, w jakie został wyposażony dany obiekt.

Szkolenie PPOŻ. – gwarancja realizacji pełnego zakresu programu

Każde szkolenie PPOŻ. w Bielsku-Białej, Katowicach lub innym miejscu na Śląsku dostosowujemy do indywidualnych potrzeb uczestników kursu oraz danego obiektu. Dajemy gwarancję realizacji pełnego zakresu programu, zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej.Skupiamy się na omówieniu aktualnych przepisów PPOŻ. oraz zapoznajemy z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. Przekazujemy również szczegółowe informacje o tym, jak należy się zachować w przypadku pożaru. To:

 • zasady alarmowania straży pożarnej,
 • ewakuacja,
 • sposoby ograniczania i zwalczania pożaru,
 • obsługa sprzętu gaśniczego.

Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy-praktycy, którzy przekazują informacje w sposób ciekawy, omawiając poszczególne przypadki.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników, stawiając na instruktaż z profesjonalistami. W trosce o życie swoich podopiecznych warto powtarzać szkolenia przeciwpożarowe co jakiś czas, aby aktualizować wiedzę zatrudnionych. Oferujemy pomoc w zakresie prowadzenia efektywnych szkoleń PPOŻ. w sposób prosty i przyjemny.

Czas trwania:

Szkolenie trwa 4 godziny podczas których uczestnik bierze udział w cyklu wykładów.

Szkolenia z możliwością przeprowadzenia ćwiczeń z użycia gaśnic proszkowych 1kg, 2kg i 4kg.

OFERTA

ZOBACZ TAKŻE:

PIERWSZA POMOC

KPP

BHP

OFERTA

ZOBACZ TAKŻE:

PIERWSZA POMOC

KPP

BHP

Send message via your Messenger App