Szkolenia z Pierwszej Pomocy, PPOŻ i BHP na terenie całego Śląska i nie tylko – już od 1 osoby!
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy śląskie

KURS PIERWSZEJ POMOCY

P-MED

PIERWSZA POMOC

PIERWSZA POMOC

Czy byłeś kiedyś świadkiem wypadku? Czy wiedziałbyś jak pomóc osobie w stanie zagrożenia życia? Czy Twoja wiedza jest wystarczająca by uratować komuś życie? Zapraszam na szkolenie z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych oraz firm. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych postępowania w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Szkolenia są prowadzone zgodnie z najnowszymi Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015. Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie o ukończonym kursie.

Previous
Next

Szkolenie kompleksowe

Szkolenie trwa do 8 godzin zegarowych w którym porusza się wszystkie zagadnienia związane z udzielaniem Pierwszej Pomocy.

Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do udzielania Pierwszej Pomocy

Szkolenie trwa do 5 godzin zegarowych (na podstawie Działu X Kodeksu Pracy o obowiązku wyznaczenia przez Pracodawcę osoby odpowiedzialnej za udzielanie Pierwszej Pomocy w zakładzie pracy).

Szkolenie dla pracowników oświaty

Szkolenie trwa do 4 godzin zegarowych, każdy dyrektor placówki oświatowej ma obowiązek zapoznać pracowników z zasadami udzielania pierwszej pomocy niezależnie od stanowiska które zajmuje. (na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Szkolenie dla opiekunów dzieci do lat 3 (pediatryczne)

Szkolenie trwa do 5 godzin zegarowych. Omawiane są zagadnienia związane z udzielaniem Pierwszej Pomocy dzieciom i niemowlętom. Zalecane dla grup zawodowych takich jak: nauczyciele, nianie, opiekunki, wychowawcy itd. (na podstawie ustawy “Żłobkowej”, która informuje że pracownicy opiekujący się dziećmi do lat 3, zobligowani są do odświeżania wiedzy z Pierwszej Pomocy co 2 lata

Szkolenie dla seniorów

Szkolenie trwa do 5 godzin zegarowych. Szkolenie dedykowane opiekunom osób starszych. Zwracamy uwagę na stany bezpośredniego zagrożenia życia, prowadzenie resuscytacji jak i prawidłowe przekładanie pacjentów niesamodzielnych (przenoszenie z wózka na łóżko, pionizowanie, zmiana pozycji na łóżku itd.) Dedykowane opiekunkom medycznym, osobom które opiekują się seniorami).

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie trwa do 3 godzin zegarowych

Dni Bezpieczeństwa

Rozstawienie stanowiska Pierwszej Pomocy oraz szkolenie osób biorących udział w imprezie (bez wystawiania zaświadczeń)

OFERTA

ZOBACZ TAKŻE:

KPP

BHP

PPOZ

OFERTA

ZOBACZ TAKŻE:

KPP

BHP

PPOZ

facebook
Send message via your Messenger App
error: Alert: Strona chroniona!