Życie w Twoich rękach- Szkolenie z Pierwszej Pomocy #13 (27.04.2019)

Życie w Twoich rękach- Szkolenie z Pierwszej Pomocy #13 (27.04.2019)

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0 | Grudzień 6th, 2018

Zapraszam wszystkich do udziału w szkoleniu z zakresu PIERWSZEJ POMOCY.

Tel: 6040-8-6040
email: [email protected]
Zapraszam na szkolenie z pierwszej pomocy dla osób:
– indywidualnych
– firm
– pracowników oświaty
– pracowników żłobków
UWAGA: Do 1 marca 2019 r. dyrektorzy szkół i placówek muszą zapewnić przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy (§ 2 pkt 2 rozporządzenia bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).
27.04.2019 godzina 9.00
Adres:
Ruda Śląska, ul. 1 MAJA 127
Godz: 09.00- 13.00
Koszt: 70 zł
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Grupa: max 15 osób
Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod numerem
6040-8-6040
lub przesłane na adres email: [email protected]
Zapraszam na szkolenie z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych oraz firm.
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych postępowania w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia.
Szkolenia są prowadzone zgodnie z najnowszymi Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015.
Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie o ukończonym kursie.
Ramowy program szkolenia obejmuje:
1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
2. Łańcuch przeżycia.
3. Bezpieczeństwo ratownika. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
4. Rozpoznanie stanów zagrożenia życia i zdrowia oraz wezwanie pomocy.
5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych, dzieci i niemowląt (RKO) oraz różnice w postępowaniu przy podtopieniu i kobietach w zaawansowanej ciąży
6. RKO z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.
7. Postępowanie w stanach zagrożenia życia:
• zawał serca
• udar mózgu
• zadławienie
• zatrucie tlenkiem węgla, lekami
8. Pierwsza pomoc w stanach nagłych:
• drgawki
• omdlenie
• cukrzyca
• niewydolność oddechowa
• wysoka temperatura u dzieci
• bezdechy u dzieci
9. Postępowanie z poszkodowanym urazowym
• załamania i zwichnięcia
• oparzenia termiczne i chemiczne
• urazy kostno-stawowe
10. Zajęcia praktyczne
• RKO osoby dorosłej z użyciem AED
• RKO u dzieci z użyciem AED
• RKO u noworodków oraz niemowląt
• ułożenie w pozycji bezpiecznej
• radzenie sobie z zadławieniami u dzieci do 1 roku życia
• radzenie sobie z zadławieniami u osób powyżej 1 roku życia
Adres:
27.04.2019 r.
Ruda Śląska, ul. 1 MAJA 127
Godz: 09.00- 13.00
Koszt: 70 zł
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Grupa: max 15 osób
Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod numerem
6040-8-6040
lub przesłane na adres email: [email protected]