Szkolenia z Pierwszej Pomocy, PPOŻ i BHP na terenie całego Śląska i nie tylko – już od 1 osoby!

kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy śląskie

P-MED

WYPADEK KOMUNIKACYJNY

Działania podczas wypadku komunikacyjnego

Zabezpieczenie miejsca wypadku:

 • Ustaw pojazd w taki sposób, by był widoczny i zabezpieczał miejsce wypadku przed najechaniem na nie przez inny pojazd, koła skieruj w kierunku pobocza
 • Zaciągnij hamulec ręczny
 • Włącz światła awaryjne
 • Ustaw trójkąty ostrzegawcze
 • Włóż kamizelkę ostrzegawczą
 • Użyj sygnałów świetlnych by ostrzec innych (latarka, lampa)

Podejście do pojazdu uczestniczącego w wypadku:

 • Sprawdź czy jest bezpiecznie

 • Sprawdź czy w okolicy wraku nie ma poszkodowanych

 • Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyki ze stacyjki

 • Zaciągnij hamulec ręczny

 • Sprawdź czy wewnątrz pojazdu nie ma innych zagrożeń

Podejście do osoby poszkodowanej:

 • Sprawdź stan osób poszkodowanych
 • Sprawdź czy między siedzeniami, pod samochodem lub w jego pobliżu nie ma innych poszkodowanych
 • Zawiadom służby ratownicze (999/112)
 • Przystąp do udzielenia pierwszej pomocy

Osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym należy ewakuować z pojazdu tylko w przypadku:

 • Stwierdzenia braku prawidłowego oddechu u poszkodowanego

 • Zaistnienia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu/ zdrowiu poszkodowanego (np. zagrożenie pożaru lub wybuchu)

 •  Poszkodowany który w wypadku komunikacyjnym jest nieprzytomny, lecz oddycha prawidłowo i nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo, należy pozostawić go w pojeździe zabezpieczając drożność dróg oddechowych i stabilizując odcinek szyjny kręgosłupa, przytrzymując głowę do zagłówka fotela.

Send message via your Messenger App