Szkolenia z Pierwszej Pomocy, PPOŻ i BHP na terenie całego Śląska i nie tylko – już od 1 osoby!

kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy śląskie

P-MED

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Pierwsza pomoc a kodeks pracy

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy to nie tylko dodatkowy atut, ale także obowiązek każdego pracownika. Zgodnie z polskim kodeksem pracy, zarówno pracodawca, jak i pracownicy mają swoje zadania do spełnienia w tym zakresie. 

Pierwsza pomoc a obowiązki pracodawcy

apteczka

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić środki i warunki umożliwiające udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym na skutek wypadków przy pracy lub nagłego zachorowania. Obejmuje to między innymi wyposażenie stanowisk pracy w środki pierwszej pomocy oraz organizowanie szkoleń dla pracowników. Co to oznacza w praktyce? Należy przede wszystkim zainwestować w kurs pierwszej pomocy, który pozwoli na zdobycie niezbędnych umiejętności do udzielania pomocy w sytuacjach awaryjnych. Ponadto pracodawca powinien wyznaczyć odpowiednią ilość osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zapewnić im dostęp do specjalistycznych szkoleń. To jednak nie wszystko. Każdy pracodawca powinien być przykładem dla swoich pracowników i sam znać podstawy udzielania pierwszej pomocy w stopniu przynajmniej dobrym.

Pierwsza pomoc a obowiązki pracowników

Z drugiej strony, pracownicy również mają swoje obowiązki związane z pierwszą pomocą. Przede wszystkim, każdy pracownik powinien znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz być przygotowanym do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia innych osób. W praktyce oznacza to, że warto uczestniczyć w kursie pierwszej pomocy, który pozwoli na zdobycie niezbędnych kompetencji. Ponadto pracownicy mają obowiązek współpracować z pracodawcą w zakresie organizacji i udzielania pierwszej pomocy, a także przestrzegać podstawowych  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy każdego dnia.

Send message via your Messenger App